Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα διδασκαλίας

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά και τα υποχρεωτικά κατ' επιλογήν μαθήματα του Τμήματος, καθώς και μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα, ανάλογα με το εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο ή εαρινό εξάμηνο) που έχουν κατανεμηθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.  

  Κατανομή Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 Κατανομή Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016
  Κατανομή Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Κατανομή Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

 Κατανομή Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου

Το πρόγραμμα διδασκαλίας για το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας των υποχρεωτικών και των υποχρεωτικών κατ' επιλογήν μαθημάτων του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μπορείτε να το βρείτε εδώ. Αντίστοιχα το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων επιλογής από άλλα Τμήματα μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Σε περίπτωση μεταβολών σε σχέση με το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων μπορείτε να ενημερώνεστε είτε μέσω των ανακοινώσεων είτε από αυτό το link.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου

Το πρόγραμμα διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο ξεκινά από τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας των υποχρεωτικών και των υποχρεωτικών κατ' επιλογήν μαθημάτων του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μπορείτε να το βρείτε εδώ. Αντίστοιχα το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων επιλογής από άλλα Τμήματα μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Σε περίπτωση μεταβολών σε σχέση με το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων μπορείτε να ενημερώνεστε είτε μέσω των ανακοινώσεων είτε από αυτό το link.