Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά την παρακολούθηση των μαθημάτων που έχουν επιλέξει (υποχρεωτικά και επιλογής) έχουν τη δυνατότητα επικύρωσης των γνώσεών και δεξιοτήτων τους λαμβάνοντας συμμετοχή στην εξέταση του εκάστοτε μαθήματος. Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος η διαδικασία εξέτασης των μαθημάτων χωρίζεται στις ακόλουθες τρεις (3) εξεταστικές περιόδους, κατά τις οποίες εξετάζονται τα μαθήματα ανάλογα με το εξάμηνο διδασκαλίας τους.