Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά την παρακολούθηση των μαθημάτων που έχουν επιλέξει (υποχρεωτικά και επιλογής) έχουν τη δυνατότητα επικύρωσης των γνώσεών και δεξιοτήτων τους λαμβάνοντας συμμετοχή στην εξέταση του εκάστοτε μαθήματος. Σε κάθε ακαδημαϊκός έτος η διαδικασία εξέτασης των μαθημάτων χωρίζεται στις ακόλουθες τρεις (3) εξεταστικές περιόδους, κατά τις οποίες εξετάζονται τα μαθήματα ανάλογα με το εξάμηνο διδασκαλίας τους.


Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου

Πρόγραμμα Χειμερινής Εξεταστικής

Η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 έως την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019.

Το πρόγραμμα εξετάσεων των υποχρεωτικών μαθημάτων μπορείτε να το βρείτε εδώ. Αντίστοιχα το πρόγραμμα για τα μαθήματα επιλογής μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Σε περίπτωση μεταβολών σε σχέση με το πρόγραμμα εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου, μπορείτε να ενημερώνεστε σε καθημερινή βάση από αυτό το link.

Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου

Πρόγραμμα Εαρινής Εξεταστικής

Η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 έως την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019.

Το πρόγραμμα εξετάσεων των υποχρεωτικών μαθημάτων μπορείτε να το βρείτε εδώ. Αντίστοιχα το πρόγραμμα για τα μαθήματα επιλογής μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Σε περίπτωση μεταβολών σε σχέση με το πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου, μπορείτε να ενημερώνεστε σε καθημερινή βάση από αυτό το link.

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Το προσωρινό πρόγραμμα εξετάσεων των υποχρεωτικών μαθημάτων μπορείτε να το βρείτε εδώ. Αντίστοιχα το προσωρινό πρόγραμμα για τα μαθήματα επιλογής μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Σε περίπτωση μεταβολών σε σχέση με το πρόγραμμα εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, μπορείτε να ενημερώνεστε σε καθημερινή βάση από αυτό το link.