Αρχική » Το Τμήμα » Δραστηριότητες - Στόχοι

Δραστηριότητες - Στόχοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας λειτουργεί ως ανεξάρτητο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και επικεντρώνεται στους εξής τομείς:

  • Στην καλλιέργεια του ανεξάρτητου και κριτικού πνεύματος των φοιτητών και στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντός τους για συνεχή έρευνα και γνώση

και

  • Στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων με πολύπλευρη γνώση, ικανών να ανταποκριθούν στις παρούσες απαιτήσεις των συνεχώς εξελισσόμενων και μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών.

 

Πιο συγκεκριμένα, με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία εστιάζουν στη μελέτη της Γλώσσας, της Γλωσσολογίας, του Πολιτισμού και της Ιστορίας της Ιταλίας, καθώς και στις Πολιτισμικές Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, επιδιώκεται να δώσει τα εφόδια στους φοιτήτες/-τριες του Τμήματος για:

  • την καλύτερη κατανόηση της δομής της Ιταλικής Γλώσσας
  • την εύρωστη χρήση της Ιταλικής Γλώσσας για διδακτικούς και επιστημονικούς σκοπούς
  • την εις βάθος μελέτη της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού της Ιταλίας
  • την ανάπτυξη βασικής ερευνητικής ικανότητας στα επιστημονικά πεδία της Γλώσσας - Γλωσσολογίας και Λογοτεχνίας - Πολιτισμού - Ιστορίας, βασιζόμενη στην εφαρμογή κατάλληλων μεθοδολογιών
  • την απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώση και παιδαγωγική κατάρτιση σε θέματα διδασκαλίας της Ιταλικής Γλώσσας, με απώτερο σκοπό την απορόφηση τους στην αγορά εργασίας και την εύρυθμη επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ιδρύθηκαν στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τα εξής εργαστήρια:

  • Εργαστήριο Υπολογιστικής Υφολογίας, Διευθυντής εργαστηρίου Καθηγητής Γεώργιος Μικρός
  • Εργαστήριο Γλώσσας, Μετάφρασης & Μελέτης των σχέσεων μεταξύ Ιταλικής & Ελληνικής Γλώσσας, Διευθύντρια εργαστηρίου Καθηγήτρια Domenica Minniti-Γκώνια