Αρχική » Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Πρόσκληση για Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Υποτροφίες για το Πανεπιστημιακό Έτος 2015-2016 με Διαγωνισμό

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει έντεκα (11) προσκλήσεις κληροδοτημάτων για υποτροφίες με διαγωνισμό σε φοιτητές Α.Ε.Ι. για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:

 

 

 

 

 1. Βλάχου ΝικολάουΜία (1) υποτροφία σε άπορο άρρενα δευτεροετή φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 200,00.
 2. Κων/νου Γεροστάθη: Μία (1) υποτροφία σε φοιτητή της Θεολογικής Σχολής που δεν έχει περιβληθεί ακόμη το ιερατικό σχήμα ή του Παιδαγωγικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταγόμενο  από το Ν.  Άρτας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 200,00.
 3. Ιωάννου Λαμπρίδου: Μία (1) υποτροφία σε άπορο φοιτητή της Ιατρικής Σχολής ή του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθν. & Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 200,00.
 4. Λαμπρινής Λιόντα: Μία (1) υποτροφία σε άπορο φοιτητή/τρια της Ιατρικής Σχολής του Εθν. και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 200,00.
 5. Γ. Μαυροκορδάτου: Δύο  (2) υποτροφίες σε άπορους  φοιτητές  της Θεολογικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 300,00.
 6. Δημ. Μαυροκορδάτου: Πέντε (5) υποτροφίες σε τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Παν/μίου Αθηνών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα του προηγούμενου παν/κού έτους (Γ΄έτους). Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 300,00.
 7. Έλλης Μιχελουδάκη: Δύο (2) υποτροφίες σε άπορους και εν γένει οικονομικά ασθενείς φοιτητές οποιουδήποτε Τμήματος ή Σχολής του ΕΚΠΑ που κατάγονται από το Ν. Ρεθύμνης. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 200,00.
 8. Γερ. Και Καθλ. Παΐζη: Μία (1) υποτροφία σε πρωτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 125,00.
 9. Αντ. Παπαδάκη: Εκατόν είκοσι έξι (126) υποτροφίες σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Εθν. και Καποδ.Παν/μίου Αθηνών. Σε Αθηναίους: δέκα (10), σε Επτανήσιους δώδεκα (12),  σε Ηπειρώτες: εννέα (9), σε Θεσσαλούς: έντεκα (11), σε Θράκες: δεκαπέντε (15), σε Κρητικούς: εννέα  (9), σε Μακεδόνες: εννέα  (9), σε Πελοποννήσιους: δεκαοχτώ (18),  σε Στερεοελλαδίτες:  είκοσι δύο  (22) και σε καταγόμενους από τα  Νησιά Αιγαίου: έντεκα (11).  Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00.
 10. Μ. Ράδου: Δύο  (2) υποτροφίες  σε φοιτητές  της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθν. και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, που κατάγονται   από το Δήμο Αθηναίων ή από την  ΄Ηπειρο και κατοικούν    μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων ή σε Δήμους και Κοινότητες της Ηπείρου, αποκλειομένων   των   καταγομένων  από Μ. Ασία (η καταγωγή των υποψηφίων καθορίζεται από την καταγωγή του πατέρα)  - Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00.
 11. Ι. Σφογγοπούλου: Πέντε (5) υποτροφίες σε άπορους φοιτητές  όλων των Σχολών του Παν/μίου Αθηνών, καταγόμενους από το Ν. Μαγνησίας και κατά προτίμηση από τα είκοσι τέσσερα (24) χωριά του Πηλίου. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00.


Καταληκτική ημερομηνία  των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 31 Ιουλίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Επίσης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει επτά (7) προσκλήσεις κληροδοτημάτων για υποτροφίες με διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:

 1. Ιωάννη Αλεβιζάτου-Κόντου: Τρεις (3) υποτροφίες σε αριστούχους πτυχιούχους όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό ή Εξωτερικό. Μηνιαίο ποσό για μεταπτυχιακές σπουδές: α)στο Εξωτερικό Ευρώ 700,00 και β)στην Ελλάδα Ευρώ 350,00
 2. Ελένης Θεοδωρίδου-Stimson: Δύο (2) υποτροφίες σε οικονομικά αδύνατους πτυχιούχους οποιουδήποτε Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής αυτού, για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας ή της Ρωσίας ή της Αγγλίας. Μηνιαίο Ποσό υποτροφίας Ευρώ 700,00
 3. Ελένης Θεοδωρίδου: Μία (1) υποτροφία σε οικονομικά αδύνατο πτυχιούχο οποιουδήποτε Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής αυτού, για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας ή της Ρωσίας . Μηνιαίο Ποσό υποτροφίας Ευρώ 500,00
 4. Κωνσταντίνου Κριεζή: Τρεις (3) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, για μία τριετία, στους καλύτερους διδάκτορες ή και πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής, Οδοντιατρικού Τμήματος και της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών όλων των ΑΕΙ της Χώρας, και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν όλων των λοιπών Σχολών των ΑΕΙ της Χώρας, που κατάγονται από τα Νησιά Ύδρα και Σπέτσες και κατέχουν την Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα , προτιμωμένων σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνων που φέρουν εξ αίματος το επώνυμο «Κριεζής» από την Ύδρα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατάγονται από τα Νησιά Ύδρα και Σπέτσες , θα γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό και όσοι κατάγονται από άλλες περιοχές της Ελλάδος. (Ηλικία μέχρι 27ετών). Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 700,00.
 5. Αντωνίου Παπαδάκη: Πέντε (5) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό ή Εσωτερικό σε πτυχιούχους όλων των σχολών των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδ.Πανεπιστημίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές: α) στο Εσωτερικό Ευρώ 450,00 και  β) στο Εξωτερικό Ευρώ 800,00.
 6. Σινανίδη Ορέστη: Μία (1) υποτροφία υπό την επωνυμία «Υποτροφία Ορέστη και Florence ΣΙΝΑΝΙΔΗ», σε πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, σε ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος με τη χρήση ηλεκτρικών θεραπευτικών μέσων (εκτός των ακτινοθεραπευτικών) που θα εφαρμόζονται δια των οφθαλμών, του θυροειδούς αδένα και του περικαρδίου. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 300,00.
 7. Περικλέους Φρειδερίκου: Πέντε  (5) υποτροφίες σε άπορους πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καταγόμενους από το Ν. Αττικής και κατά προτίμηση από την Αθήνα, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη και κατά προτίμηση στη Γερμανία.  Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 700,00.


Καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 31 Ιουλίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Πρόγραμμα Υποτροφιών από τη Γαλλία για Έλληνες Νέους Ερευνητές

Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα/ Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ανακοινώνει πρόγραμμα υποτροφιών 2018 για νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανακοίνωση, ενώ σχετικά με τη διάρκεια των υποτροφιών και τα ερευνητικά πεδία στα οποία αφορούν, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:

 http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el

Κρατικές Υποτροφίες από την Κίνα για Ξένους Φοιτητές

Η κινέζικη κυβέρνηση προσφέρει κρατικές υποτροφίες σε ξένους φοιτητές, σύμφωνα με διάφορα προγράμματα του China Scholarship Council.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλά κινεζικά πανεπιστήμια προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία ακαδημαϊκών προγραμμάτων κάθε επιπέδου (προπτυχιακού, Μάστερ, Διδακτορικού), σε τομείς της επιστήμης, της μηχανικής, της γεωργίας, της ιατρικής, των οικονομικών, των νομικών σπουδών, της εκπαίδευσης, της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας και των καλών τεχνών, με επιλογή φοιτητών-υποτρόφων απευθείας από τις εν λόγω Αρχές και ΑΕΙ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση και στις παρακάτω ιστοσελίδες: www.campuschina.org και www.csc.edu.cn/laihua.

Χορήγηση 1 Υποτροφίας από την Ινδία σε Έλληνες Φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος

Η κυβέρνηση της Ινδίας μέσω του Προγράμματος Πολιτιστικών Υποτροφιών του Ινδικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) χορηγεί μία (1) υποτροφία σε Έλληνες φοιτητές για δωρεάν σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης στην Ινδία.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.iccr.gov.in, καθώς και να επικοινωνήσουν με την Πρεσβεία της Ινδίας στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: embassy@indiaembassy.gr ή hoc@indiaembassy.gr.

Τη σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορείτε να τη δείτε εδώ.