Αρχική » Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Πρόσκληση για Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Υποτροφίες για το Πανεπιστημιακό Έτος 2016-2017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει οκτώ (8) προσκλήσεις κληροδοτημάτων για υποτροφίες σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης για το Πανεπιστημιακό έτος 2016-2017:

 

 

 

 

 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δύο (2) υποτροφίες, σε ομογενείς που κατάγονται κατά προτίμηση, από την Κωνσταντινούπολη, φοιτητές ή φοιτήτριες της Ελληνικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, όλων των αντιστοίχων Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμώνται οι πτωχότεροι. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  250,00 Ευρώ.
 2. ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ Χας ΗΛΙΑ ΑΤΣΑΡΟΥ: Τρεις (3) υποτροφίες, σε άπορους επιμελείς και χρηστοήθεις φοιτητές ή φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα υποδείξει η Θεολογική Σχολή, μετά σύμφωνη γνώμη της αδελφότητας «Ο ΣΩΤΗΡ». Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 400,00 Ευρώ.
 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΚΡΗ: Τρεις (3) υποτροφίες, σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κληρικούς (πρεσβυτέρους και διακόνους), διακρινόμενους για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους, αλλά και ‘’αποδεδειγμένως ορθώς και υγιώς περί την ορθόδοξον πίστιν έχοντας’’, προτιμωμένων των φοιτητών κληρικών των καταγομένων από την Κεφαλληνία. Mηνιαίο ποσό υποτροφίας 300,00 Ευρώ.
 4. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τέσσερις (4) υποτροφίες σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από το Δήμο Ανδρίτσαινας, κατά προτίμηση, ή από την Επαρχία Ολυμπίας ή τέλος από το Νομό Ηλείας, με κριτήρια τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές ή στα Τμήματα αυτά ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων των απόρων. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 300,00 Ευρώ.
 5. ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ: Δέκα πέντε (15) υποτροφίες σε Κυθήριους πρωτοετείς φοιτητές, κατά τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους, σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακού Τομέα Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πλην των Στρατιωτικών Σχολών, προτιμωμένων των εισαγομένων στις Φυσικομαθηματικές Σχολές. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 160,00 Ευρώ.
 6. ΘΩΜΑ ΣΟΥΡΛΗ: Μία (1) υποτροφία σε άπορο φοιτητή ή φοιτήτρια όλων των Σχολών και Τμημάτων αυτού, καταγόμενη/νο από το Νομό Λακωνίας, για να βοηθηθεί στις σπουδές της/του. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 102,71 Ευρώ.
 7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΥΛΗ: Τρεις (3) υποτροφίες σε άπορους άρρενες φοιτητές Ιατρικών ή πολυτεχνικών σχολών της χώρας, καταγόμενους από το Δημοτικό Διαμέρισμα Πρα(γ)ματευτικής είτε από τη Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου, είτε από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 117,39 Ευρώ.
 8. ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ (ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΕΣ): Μία (1) υποτροφία σε άπορο ή ορφανό φοιτητή, καταγόμενο εξ Αμαράντου (πρώην Βενδίστη) Ν. Τρικάλων, οποιασδήποτε Πολυτεχνικής Σχολής της Χώρας, προτιμωμένου του Πολυτεχνείου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 300,00 Ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία  των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 20 Μαρτίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επίσης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τέσσερις (4) προσκλήσεις κληροδοτημάτων για υποτροφίες, με επιλογή, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

 1. Δωρεάς Οικογενείας Α. Αργυριάδη εις μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη: Μία (1) υποτροφία σε αριστούχο πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, για νομικές μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών master Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 792,37 Ευρώ.
 2. Κληρονομία Σπυρίδωνος Μπαλτατζή: Μία (1) υποτροφία σε άπορο πτυχιούχο Επαγγελματικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενο/η εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιωαννίνων για ευρύτερες σπουδές στην Αλλοδαπή. Μηνιαίο ποσό της υποτροφίας 600,00 Ευρώ.
 3. Μαρίας Στάη: Τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και οκτώ (8) για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό σε Κυθήριους νέους ή νέες, πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής (Πανεπιστημιακού επιπέδου) όλων των ΑΕΙ της Χώρας, οι οποίοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, θα έχουν για την επιστήμη στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση, ώστε να ενδείκνυται η μετεκπαίδευσή τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές α) στο Εξωτερικό 500,00 Ευρώ και β) στη Εσωτερικό 200,00 Ευρώ.
 4. Ε. ΚΑΙ Β. ΛΑΔΑ: Μία (1) υποτροφία σε πτυχιούχους του Τμήματος Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με βαθμολογία «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς», προτιμωμένων των οικονομικά ασθενεστέρων, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό. Εάν δεν υπάρχουν απόφοιτοι του Τμήματος αυτού που να πληρούν τους παραπάνω όρους, θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας ή άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, οι οποίοι θα πληρούν τους όρους. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 500,00 Ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία  των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 20 Μαρτίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υποτροφίες Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών Ουγγαρίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ουγγαρίας (Tempus Public Foundation) προκηρύσσει υποτροφίες για την υλοποίηση έρευνας σε ουγγρικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι υποτροφίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο Tempus Public Foundation (www.scholarship.hu).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες και την υποβολλή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο, καθώς και στον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο: "Οδηγό για την ηλεκτρονική αίτηση".

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018.

Χορήγηση 1 Υποτροφίας από την Ινδία σε Έλληνες Φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος

Η κυβέρνηση της Ινδίας μέσω του Προγράμματος Πολιτιστικών Υποτροφιών του Ινδικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) χορηγεί μία (1) υποτροφία σε Έλληνες φοιτητές για δωρεάν σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης στην Ινδία.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.iccr.gov.in, καθώς και να επικοινωνήσουν με την Πρεσβεία της Ινδίας στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: embassy@indiaembassy.gr ή hoc@indiaembassy.gr.

Τη σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορείτε να τη δείτε εδώ.