Αρχική » Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Προκήρυξη Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στο Εσωτερικό για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 από το Κληροδότημα "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"

Το Κληροδότημα "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ" προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες, με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι οι εξής:

  • Πτυχίο ημεδαπών Πανεπιστημίων με βαθμό τουλάχιστον "λίαν καλώς"
  • Καταγωγή από την Ήπειρο
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για τη χορήγηση των υποτροφιών, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες

Το Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, τις ημερομηνίες εγγραφής και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα του ιδρύματος www.fulbright.gr.

Σχετικά με τις αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες πολίτες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Ελς Σιάκος Χάναπε, μέσω e-mail στην εξής διεύθυνση: greekprogram[at]fulbright[dot]gr

Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Matsumae της Ιαπωνίας

Το Διεθνές Ίδρυμα Matsumae προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών διάρκειας τριών (3) έως έξι (6) μηνών για τη χρονική περίοδο από τον Απρίλιο του 2018 μέχρι το Μάρτιο του 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Ίδρυμα μέχρι την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα http://www.mif-japan.org και στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@mif-japan.org. Τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Χορήγηση 1 Υποτροφίας από την Ινδία σε Έλληνες Φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος

Η κυβέρνηση της Ινδίας μέσω του Προγράμματος Πολιτιστικών Υποτροφιών του Ινδικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) χορηγεί μία (1) υποτροφία σε Έλληνες φοιτητές για δωρεάν σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης στην Ινδία.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.iccr.gov.in, καθώς και να επικοινωνήσουν με την Πρεσβεία της Ινδίας στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: embassy@indiaembassy.gr ή hoc@indiaembassy.gr.

Τη σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Χρηματικά Βραβεία Εστίας Ναυτικών

Δείτε την ανακοίνωση εδώ