Αρχική » Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Χορήγηση Χρηματικών Βραβείων από την Εστία Ναυτικών

Η Εστία Ναυτικών θα χορηγήσει Χρηματικά Βραβεία στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και έχουν προϋποθέσεις που αναφέρονται σε σχετικό Κανονισμό της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε αυτοπροσώπως στην Εστία Ναυτικών, Φίλωνος 97-99, Πειραιάς ή στο τηλέφωνο 210 4176059 (παροχή Χρηματικών Βραβείων).

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για Χορήγηση Υποτροφιών του Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών, κάθε μία ύψους 8.300 δολαρίων σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Οι αιτήσεις μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους στις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους σπουδών.

Εκτός από τη χορήγηση της υποτροφίας, οι φοιτητές που θα επιλεγούν αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε μία σειρά από δραστηριότητες και προγράμματα που προσφέρει το SYLFF.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα SYLFF και τις καταληκτικές ημερομηνίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.sylff.org  και στους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία και τα κριτήρια των υποτροφιών μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Μαρία Βαρδάκη, υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος, Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων, τηλ. 210 3689731, e-mail: mvardaki[at]uoa[dot]gr, ενώ σχετικές πληροφορίες παρέχονται και μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.interel.uoa.gr/dpt-intern-eu/inter-bil/programma-sylff.html.

Τη σχετική αίτηση υποβολής υποψηφιότητας μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Υποτροφίες για Προπτυχιακές Σπουδές με Επιλογή (Πανεπιστημιακό Έτος 2015-2016)

Κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2015-2016 θα χορηγηθούν υποτροφίες με επιλογή σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης από τα έσοδα των εξής Κληροδοτημάτων:

Υποτροφίες σε φοιτητές Σχολών Πανεπιστημιακού Τομέα

Υποτροφίες σε σπουδαστές Τ.Ε.Ι.

Υποτροφίες σε μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης

Υποτροφίες σε μαθητές Δημοτικού

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώΚαταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές με Επιλογή (Πανεπιστημιακό Έτος 2015-2016)

Κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2015-2016 θα χορηγηθούν υποτροφίες με επιλογή για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό από τα έσοδα των εξής Κληροδοτημάτων:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώΚαταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.

Υποτροφίες της Ελβετικής Κυβέρνησης για Ξένους Φοιτητές σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Η Ελβετική κυβέρνηση μέσω της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής για Υποτροφίες ξένων φοιτητών (CFBE) χορηγεί υποτροφίες για ξένους ερευνητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελβετίας (πανεπιστήμια, ομοσπονδιακά τεχνολογικά ιδρύματα, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, σχολές καλών τεχνών και μουσικής).

Πληροφορίες σχετικά με τους τύπους και τη διάρκεια των υποτροφιών, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, την προετοιμασία του φακέλου και την εύρεση επόπτη για την έρευνα, μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο με τίτλο «Application Guidelines for the Academic Year 2018-2019» και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται για προκαταρκτική επιλογή στην Ελβετική Πρεσβεία στην Αθήνα μέχρι και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Υποτροφίες του Σλοβάκικου Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών σε Αλλοδαπούς

Η Σλοβακία, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της, προσφέρει υποτροφίες για σπουδές σε σλοβακικά πανεπιστήμια κατά το δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Οι υποτροφίες παρέχονται σε φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο τουλάχιστον έτος σπουδών, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητές και καλλιτέχνες που εργάζονται σε πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα. Η διάρκεια καθεμιάς υποτροφίας μπορεί να είναι 1 έως 2 εξάμηνα για προπτυχιακούς φοιτητές και 1 έως 10 μήνες για τις άλλες περιπτώσεις.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.scholarships.sk και η προθεσμία υποβολής είναι έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017, ώρα 16:00. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες

Το Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, τις ημερομηνίες εγγραφής και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα του ιδρύματος www.fulbright.gr.

Σχετικά με τις αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες πολίτες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Ελς Σιάκος Χάναπε, μέσω e-mail στην εξής διεύθυνση: greekprogram[at]fulbright[dot]gr

Χορήγηση 1 Υποτροφίας από την Ινδία σε Έλληνες Φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος

Η κυβέρνηση της Ινδίας μέσω του Προγράμματος Πολιτιστικών Υποτροφιών του Ινδικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) χορηγεί μία (1) υποτροφία σε Έλληνες φοιτητές για δωρεάν σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης στην Ινδία.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.iccr.gov.in, καθώς και να επικοινωνήσουν με την Πρεσβεία της Ινδίας στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: embassy@indiaembassy.gr ή hoc@indiaembassy.gr.

Τη σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορείτε να τη δείτε εδώ.