Αρχική » Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Χορήγηση 3 Υποτροφιών σε Έλληνες Φοιτητές για Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα από το Beijing Institute of Technology (BIT) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Πεκίνου (Beijing Institute of Technology - BIT) προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών σε Έλληνες αποφοίτους για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους στο Κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 - Μαρούσι, [Ηλεκτρικός σταθμός: Νερατζιώτισσα - Ισόγειο - Γραφείο 0103]) μέχρι και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017. Επίσης θα πρέπει να συμπληρωθεί και κατατεθεί το σχετικό Έντυπο Υγείας.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων προς το CSC Online Application System (http://laihua.csc.edu.cn) μπορεί να πραγματοποιείται από την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι καλύπτουν οι υποτροφίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στο BIT Admission Book 2017 μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες και τα προγράμματα, ενώ για διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο παρακάτω e-mail: jiapeishen@bit.edu.cn

Υποτροφίες του Κληροδοτήματος «ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ» για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές σε Ημεδαπά Πανεπιστήμια κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Το Κληροδότημα «ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ» προκηρύσσει τη χορήγηση, με επιλογήτεσσάρων (04) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Ημεδαπά Πανεπιστήμια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 έως και την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για τη χορήγηση των υποτροφιών, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείτε να βρείτε στη στη σχετική ανακοίνωση.

Υποτροφίες του Κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη» για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές σε Ημεδαπά Πανεπιστήμια κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 με Καταγωγή από την Πελοπόννησο

Το Κληροδότημα «Παν. Τριανταφυλλίδη» προκηρύσσει τη χορήγηση, με επιλογή, πέντε (05) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Ημεδαπά Πανεπιστήμια, προτιμώμενων των πτυχιούχων Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών, για ένα (1) έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 έως και την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι οι εξής:

 • Πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου
 • Καταγωγή από την Πελοπόννησο
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για τη χορήγηση των υποτροφιών, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.

Υποτροφίες του Κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη» για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 με Καταγωγή από την Πελοπόννησο

Το Κληροδότημα «Παν. Τριανταφυλλίδη» προκηρύσσει τη χορήγηση, με επιλογή, πέντε (05) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια εξωτερικού για ένα (1) έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

 

 

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι οι εξής:

 • Πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου. Προτιμώνται οι πτυχιούχοι Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών
 • Καταγωγή από την Πελοπόννησο
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών Πανεπιστημίου του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από τον επίσημο φορέα της χώρας μας (ΔΟΑΤΑΠ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για τη χορήγηση των υποτροφιών, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.

Υποτροφίες του Κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ» για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 με Καταγωγή από τις Σπέτσες

Το Κληροδότημα «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ» προκηρύσσει τη χορήγηση, με επιλογή, δύο (02) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

 

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι οι εξής:

 • Πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.
 • Καταγωγή από τις Σπέτσες
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για τη χορήγηση των υποτροφιών, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.

Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους (μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας), για σπουδές στο Ισραήλ

Όσοι Έλληνες υπήκοοι (μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας) ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στο Ισραήλ μπορούν να στείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς έως 16 Ιανουαρίου 2017 στην Πρεσβεία του Ισραήλ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Τη σχετική προκήρυξη από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για Χορήγηση Υποτροφιών του Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τη χορήγηση οκτώ (8) υποτροφιών σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Οι αιτήσεις μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους στις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους σπουδών.

Εκτός από τη χορήγηση της υποτροφίας, οι φοιτητές που θα επιλεγούν αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε μία σειρά από δραστηριότητες και προγράμματα που προσφέρει το SYLFF. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση. Την αίτηση για υποβολή υποψηφιότητας μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Χρηματικά Βραβεία Εστίας Ναυτικών

Δείτε την ανακοίνωση εδώ