Αρχική
Ανακοινώσεις Κοσμητείας
Ηλεκτρονική Γραμματεία
Διαχείριση Λογαριασμού
Διαχείριση Συγγραμμάτων

Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου, πατήστε εδώ.

Εγγραφές Επιτυχόντων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2016-2017

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

2η ανακοίνωση για Πρακτική Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής 2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α ́).

Δελτίο Τύπου

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2016-2017- Έναρξη Μαθημάτων

Δείτε την  ανακοίνωση εδώ

Αποτελέσματα Επιλογής φοιτητών για συμμετοχή στο ΠΜΣ "Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία-Ιστορία και Πολιτισμός" ακαδ. έτους 2016-2017

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου-Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Στον κάτωθι σύνδεσμο θα βρείτε τα αρχεία που αφορούν το πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 του Τμήματός Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

https://drive.google.com/open?id=0B-0zEzzdvqy1TW9tbHJGTk8yT1U

 

 

 

Υποδοχή - Ενημέρωση Νεοεισαχθέντων φοιτητών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Διαδικασία χορήγησης μητρώων Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΕΓΚYΚΛΙΟΣ (Αιτήσεις για απόδοση των κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές)

Δελτίο τύπου

Εγκύκλιος Δελτίου Τύπου

Εγκύκλιος εγγραφής αλλοδαπών -αλλογενών με ΑΔΑ

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Eγγραφή επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Προφορική Συνέντευξη και Γραπτές εξετάσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εγγραφών

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΦΕΚ 2774/2/9/2016

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Αριθμός Προκήρυξης: 48200/2016

Ημ. Δημοσίευσης:03/08/2016

Ημ. Λήξης: 09/09/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», MIS: 5001188

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κωδικός ΟΠΣ 5001188, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Αριθμός Προκήρυξης: 48200/2016

Ημ. Δημοσίευσης:03/08/2016

Ημ. Λήξης: 09/09/2016

 

Προκηρύξεις απασχόλησης 

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρακτική άσκηση φοιτητών - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ

Ενεργοποίηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Aποτελέσματα Erasmus ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Προκήρυξη Προγράμματος Ανταλλαγής φοιτητών Erasmus +

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Aνακοίνωση για την μετακίνηση φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 - ERASMUS+

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 για το Università Orientale di Napoli

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Σημείωμα για την απώλεια του καθηγητή Umberto Eco

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Αποτελέσματα Επιλογής Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2015-2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας-http://survey.uoa.gr/portal/mainMenu?programType=1

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

 

 

Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με την κατοχή του Πτυχίου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ

Αναλυτικά