Αρχική

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ανακοινώσεις Κοσμητείας
Ηλεκτρονική Γραμματεία
Διαχείριση Λογαριασμού
Διαχείριση Συγγραμμάτων
Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης E-class
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

                                                                                                                                             

Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων

 Από τις 15/5/2020 και έως τις 12/6/2020 καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας να αξιολογήσουν τα διδασκόμενα στο Τμήμα μαθήματα στον υπερσύνδεσμο:

https://survey.uoa.gr/portal/surveyList?status=1&programType=1&departmentId=66&orderByDate=1

Η συμμετοχή όλων των φοιτητών σε αυτή τη διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία του Τμήματός μας.                                                                                                                                                                                             

Ανακοίνωση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τα μέλη του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αισθάνονται αλληλέγγυα προς τους Ιταλούς πολίτες που μαστίζονται από την εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού. Οι δεσμοί φιλίας και πολιτισμού που συνδέουν τις δύο χώρες μας μάς φέρνουν νοερά κοντά στη γειτονική χώρα που δοκιμάζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά, κατά την μεταπολεμική της ιστορία. Ευχόμαστε η ζωή να ξαναβρεί τους γνωστούς ρυθμούς της στην Ιταλία, και γενικά να επανέλθει στην πρότερη κατάστασή της σε παγκόσμιο επίπεδο.

I docenti del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università Nazionale e Kapodistriaca di Atene si stringono all'unanimità ai cittadini italiani colpiti dai disagi procurati dall'epidemia del coronavirus. I rapporti di amicizia e di cultura che uniscono i nostri due Paesi fanno crescere in noi piena solidarietà nei confronti dei nostri vicini che per la prima volta nella storia moderna vengono afflitti da un disastro del genere. Ci auguriamo che la vita torni presto ai suoi ritmi di normalità, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.

 

Σεμιναριακή διάλεξη του κ. Toni Veneri (University of North Carolina at Chapel Hill), με θέμα: Fra umanesimo e ragion di stato veneziana: La guerra di Costantinopoli di Paolo Ramusio (1572)

Υπεύθυνη Υπηρεσίας Εθελοντισμούκα Αριάδνη Βελισσαροπούλου 

(τηλ: 210 7275130, e-mail: ariadni[at]di.uoa[dot]gr