Αρχική

Ανακοινώσεις Κοσμητείας
Ηλεκτρονική Γραμματεία
Διαχείριση Λογαριασμού
Διαχείριση Συγγραμμάτων

Καλό Πάσχα και Καλές Γιορτές

 

"...Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φώς να το σηκώσουν...

...Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν..."

(Κώστας Βάρναλης, "Οι Πόνοι της Παναγιάς")

8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (ICLC8), Αθήνα Μάιος 2017