Αρχική

Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για χορήγηση Υποτροφιών του SYLFF

Πρόσκληση

Αίτηση

Εγγραφές Επιτυχόντων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2016-2017

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α ́).

Δελτίο Τύπου

Εγκύκλιος

2η ανακοίνωση για Πρακτική Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής 2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρόγραμμα διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2016-2017- Έναρξη Μαθημάτων

Δείτε την  ανακοίνωση εδώ

Αποτελέσματα Επιλογής φοιτητών για συμμετοχή στο ΠΜΣ "Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία-Ιστορία και Πολιτισμός" ακαδ. έτους 2016-2017

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δωρεάν συγγράμματα σε φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για την λήψη δεύτερου πτυχίου.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου-Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Στον κάτωθι σύνδεσμο θα βρείτε τα αρχεία που αφορούν το πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 του Τμήματός Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

https://drive.google.com/open?id=0B-0zEzzdvqy1TW9tbHJGTk8yT1U

 

 

 

Υποδοχή - Ενημέρωση Νεοεισαχθέντων φοιτητών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Διαδικασία χορήγησης μητρώων Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΕΓΚYΚΛΙΟΣ (Αιτήσεις για απόδοση των κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές)

Δελτίο τύπου

Εγκύκλιος Δελτίου Τύπου

Εγκύκλιος εγγραφής αλλοδαπών -αλλογενών με ΑΔΑ

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Eγγραφή επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Προφορική Συνέντευξη και Γραπτές εξετάσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εγγραφών

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΦΕΚ 2774/2/9/2016

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Αριθμός Προκήρυξης: 48200/2016

Ημ. Δημοσίευσης:03/08/2016

Ημ. Λήξης: 09/09/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», MIS: 5001188

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κωδικός ΟΠΣ 5001188, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Αριθμός Προκήρυξης: 48200/2016

Ημ. Δημοσίευσης:03/08/2016

Ημ. Λήξης: 09/09/2016

 

Προκηρύξεις απασχόλησης 

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση 

Ορθή επανάληψη στην εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου -επιλεγόμενα μαθήματα

Επιλεγόμενα μαθήματα 

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Μαθήματα Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Mαθήματα επιλογής ορθή επανάληψη

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρακτική άσκηση φοιτητών - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Διαδικασία χορήγησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2015-2016

Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Μαθήματα Επιλογής   

Ενεργοποίηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Δείτε την ανακοίνωση εδώ -ορθή επανάληψη

Αίτηση 

Aποτελέσματα Erasmus ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ορκωμοσία Αποφοίτων Τμήματος

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δηλώσεις Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου  Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Συστήνεται οι φοιτητές-τριες να προβούν σε δήλωση συγγραμμάτων αφού έχουν ολοκληρώσει τη δήλωση μαθημάτων τους στο my-studies.

 

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2015-16.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακοίνωση για αιτήσεις πτυχίου

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Προκήρυξη Προγράμματος Ανταλλαγής φοιτητών Erasmus +

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Aνακοίνωση για την μετακίνηση φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 - ERASMUS+

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 για το Università Orientale di Napoli

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Σημείωμα για την απώλεια του καθηγητή Umberto Eco

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ώρες συνεργασίας Καθηγητών του Τμήματος εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Δείτε τις ώρες εδώ

Ορθή επανάληψη του προγράμματος εαρινού εξαμήνου 2015-2016

Ιταλικό 

Ιταλικό επιλεγόμενα 

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2015-2016 - έναρξη των μαθημάτων 15/2/2016

 Ιταλικού

Ιταλικό επιλέγομενα

 

EΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Τελικό Πρόγραμμα Εξετάσεων - Επιλεγόμενα Μαθήματα Άλλων Τμημάτων

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Ορθή επανάληψη προγράμματος εξετάσεων στα επιλεγόμενα μαθήματα

Επιλεγόμενα 

Αποτελέσματα Επιλογής Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2015-2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2015-2106

Iταλικό

Ιταλικό επιλεγόμενα 

Κατάθεση Δικαιολογητικών αιτούντων Μετεγγραφής χωρίς μοριοδότηση

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ορκωμοσία 15-12-2015 Παραλαβή καθομολογήσεων

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Αναγόρευση του κ. Β. Βασιλικού ως επίτιμου διδάκτορος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ

Βεβαιώσεις για την Ημερίδα για τη Γλώσσα και τη Μετάφραση

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 ΣΧΕΤ: Υπ’ αρ. 173476/Ζ1/30-10-2015

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ»

ΦΕΚ Τροποποίησης 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ενημέρωση σχετικά με τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης Παθήσεων του Ν. 3794/2009 για τους φοιτητές που αιτούνται μετεγγραφή

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Eγκύκλιος μετεγγραφών 2015-2016

Δελτίο Τύπου 

Εγκύκλιος

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ'ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ Υ.Α. ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ(ΦΕΚ 2011Β')

Δελτίο Τύπου 

ΦΕΚ

Διάθεση των νέων ειδικών ταυτοτήτων (καρτών) δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Ανακοίνωση

Αίτηση 

Έναρξη διανομής διδακτικών βιβλίων χειμερινού εξάμηνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην ορκωμοσία της 15-12-2015

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ορκωμοσία ακαδ. έτους 2014-2015

Δείτε την  ανακοίνωση εδώ

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Α΄και Γ΄εξαμ.

Δείτε την  ανακοίνωση εδώ

Aποτελέσματα επιλογής ΠΜΣ 2015

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Τροποποίηση του προγράμματος διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Πρόγραμμα 

Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 μετην ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών –μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ανακοίνωση για την τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2015-2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Aνακοίνωση για το μάθημα "Πρωτοποριακά κινήματα και τάσεις της Ιταλικής Λογοτεχνίας του Κ' αιώνα"

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Aκαδημαϊκό Ημερολόγιο Φιλοσοφικής Σχολής 2015-2016

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Aιτήσεις ορκωμοσίας εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2015

Ανακοίνωση 

Συνεντευξη και Εξετάσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2015-2016

Ανακοίνωση

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Επιτυχόντων σε ΑΕΙ ακαδ. έτους 2015-2016

Ανακοίνωση Εγγραφών

Εγκύκλιος Εγγραφών

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαίκού έτους 2014-2015

Ιταλικού Τμήματος

Ιταλικό Επιλεγόμενα

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτημάτων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Δείτε την ανακοίνωση εδώ 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Προκήρυξη Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Δείτε την προκήρυξη

Αίτηση (σε  doc)

Aίτηση  (σε pdf)

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας-http://survey.uoa.gr/portal/mainMenu?programType=1

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

 

 

Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με την κατοχή του Πτυχίου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ

Αναλυτικά