Αρχική

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ανακοινώσεις Κοσμητείας
Ηλεκτρονική Γραμματεία
Διαχείριση Λογαριασμού
Διαχείριση Συγγραμμάτων
Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης E-class
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

                                                                                                                                             

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 7η Συνέλευση του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (25.5.2020) αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνοϊταλικές σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση» είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας από τις 24 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2020. Ακολούθως, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη και σε γραπτή εξέταση στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής προκήρυξης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.ill.uoa.gr/fileadmin/ill.uoa.gr/uploads/Master/fin._Prokiryxi_PMS_2020-21.pdf).

Τα μαθήματα διεξάγονται είτε δια ζώσης στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ είτε με συστήματα τηλε-εκπαίδευσης. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ: 8-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 «Με την πένα των Άλλων: όψεις της επαναστατημένης Ελλάδας κατά τον 19ο αιώνα»

 

 

Ανακοίνωση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τα μέλη του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αισθάνονται αλληλέγγυα προς τους Ιταλούς πολίτες που μαστίζονται από την εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού. Οι δεσμοί φιλίας και πολιτισμού που συνδέουν τις δύο χώρες μας μάς φέρνουν νοερά κοντά στη γειτονική χώρα που δοκιμάζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά, κατά την μεταπολεμική της ιστορία. Ευχόμαστε η ζωή να ξαναβρεί τους γνωστούς ρυθμούς της στην Ιταλία, και γενικά να επανέλθει στην πρότερη κατάστασή της σε παγκόσμιο επίπεδο.

I docenti del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università Nazionale e Kapodistriaca di Atene si stringono all'unanimità ai cittadini italiani colpiti dai disagi procurati dall'epidemia del coronavirus. I rapporti di amicizia e di cultura che uniscono i nostri due Paesi fanno crescere in noi piena solidarietà nei confronti dei nostri vicini che per la prima volta nella storia moderna vengono afflitti da un disastro del genere. Ci auguriamo che la vita torni presto ai suoi ritmi di normalità, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.

 

Υπεύθυνη Υπηρεσίας Εθελοντισμούκα Αριάδνη Βελισσαροπούλου 

(τηλ: 210 7275130, e-mail: ariadni[at]di.uoa[dot]gr