Αρχική

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του στα επιστημονικά πεδία της Γλώσσας, της Γλωσσολογίας, της Λογοτεχνίας, του Πολιτισμού και της Ιστορίας της Ιταλίας, των Πολιτισμικών Αλληλεπιδράσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, αλλά και της διδακτικής και παιδαγωγικής κατάρτισης των φοιτητών. 

Το Τμήμα προσφέρει, πέραν του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση», καθώς και τη δυνατότητα πραγματοποίησης σπουδών σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο.

Την 1η Δεκεμβρίου 2020 το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματός μας πιστοποιήθηκε από διεθνή ακαδημαϊκή επιτροπή ως προς την πλήρη συμμόρφωσή του με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ) και με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Χάρτη Προσόντων. Βλ. την Απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΕΕ και την Έκθεση Πιστοποίησης.

 

Ανακοινώσεις Κοσμητείας
Ηλεκτρονική Γραμματεία
Διαχείριση Λογαριασμού
Διαχείριση Συγγραμμάτων
Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης E-class
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Έκδοση Τίτλου Σπουδών σε Περγαμηνή

                                                                                

               

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

Προκήρυξη ΠΜΣ "Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση", ακαδ. έτους 2021-22

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων

μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 13η Συνέλευση του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (10.5.2020) αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (ΦΕΚ: 2555, τ. Β΄, 2/7/2018).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνοϊταλικές σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση» είναι διετούς διάρκειας και η παρακολούθηση δεν απαιτεί την καταβολή διδάκτρων.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 θα επιλεγούν δεκαπέντε (15) φοιτητές/φοιτήτριες της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, εκ των οποίων:

Α) οι δέκα (10) από πανεπιστημιακά τμήματα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ ή της αλλοδαπής, και

Β) oι πέντε (5) από πανεπιστημιακά τμήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. 

Προκήρυξη

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διακρίσεις μελών ΔΕΠ ΤΙΓΦ

Επιτυχίες στον διαγωνισμό του προγράμματος ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ για τη συγγραφή ανοιχτών ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων για τις καθηγήτριες του ΤΙΓΦ Γ. Γιαννουλοπούλου, Ρ. Δημοπούλου και Β. Κουτσομπίνα.

Νέες εκδόσεις

Μεσαιωνική Ιστορία της Ιταλίας, 400-1125 μ.χ., Αθήνα: Εντός, 2021. Νέα έκδοση του διδάσκοντος του ΠΜΣ "Ελληνοϊταλικές Σπουδές" Ομ. Ερευν. Τηλέμαχου Λουγγή.

Διακρίσεις Υποψηφίων Διδακτόρων ΤΙΓΦ

Στην υποψήφια διδάκτορα του ΤΙΓΦ κ. Στέλλα Φαρμάκη απονεμήθηκε η υποτροφία του ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16769 με τίτλο «Χορήγηση 15 υποτροφιών θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού» για τη διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Παρουσίαση πανδημιών στην Ιταλική Λογοτεχνία και τον Ιταλικό Κινηματογράφο».

Συνέδρια - Ημερίδες Τμήματος

2021

Συμμετοχή του Καθηγητή του ΤΙΓΦ Γ. Παγκράτη στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου "Παροικιακός Ελληνισμός και Ελληνική Επανάσταση" που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας (Βενετία, 25-27 Ιουνίου 2021). 

Συμμετοχή των Καθηγητών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ κκ. Γ. Ζώρα και Ι. Τσόλκα στην επιστημονική επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου “Dante e la Grecia” που διοργανώνει η Società Filellenica Italiana (Cava de’Tirreni, Salerno) 

Διεθνές Συνέδριο Italoellenica. Συναντήσεις για τη γλώσσα και τη Μετάφραση: «Γλωσσικές και πολιτισμικές ιστορίες μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας: Μελέτες για τα Διακόσια Χρόνια από την Εθνική Επανάσταση», ΕΚΠΑ, 7-8 Οκτωβρίου 2021

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ: 8-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 «Με την πένα των Άλλων: όψεις της επαναστατημένης Ελλάδας κατά τον 19ο αιώνα». Συμμετοχή του ΤΙΓΦ στη διοργάνωση του συνεδρίου και αντιπροεδρία του Καθηγητή Ι.Δ. Τσόλκα.

Συμμετοχή του Καθηγητή και Προέδρου του ΤΙΓΦ Καθ. Γεράσιμου Δ. Παγκράτη, στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου με θέμα «Διάνυσμα στον χρόνο: η ελληνική παρουσία στη θάλασσα πριν και μετά το 1821», Ίδρυμα Ευγενίδου - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1821-2021 (10-11 Δεκεμβρίου 2021).

Υπεύθυνη Υπηρεσίας Εθελοντισμούκα Αριάδνη Βελισσαροπούλου 

(τηλ: 210 7275130, e-mail: ariadni[at]di.uoa[dot]gr