Αρχική

Ανακοινώσεις Κοσμητείας
Ηλεκτρονική Γραμματεία
Διαχείριση Λογαριασμού
Διαχείριση Συγγραμμάτων

Τιμητική Διάκριση του Προέδρου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., Καθηγητή κ. Γεώργίου Μικρού

Ο Καθηγητής Υπολογιστικής και Ποσοτικής Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κ. Γεώργιος Μικρός εκλέχθηκε Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Ποσοτικής Γλωσσολογίας (International Quantitative Linguistics Association - IQLA). Η εκλογή έγινε στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Ποσοτικής Γλωσσολογίας (QUALICΟ 2018) που διοργανώθηκε στο Wroclaw της Πολωνίας (5-8 Ιουλίου 2018).

Η Διεθνής Εταιρεία Ποσοτικής Γλωσσολογίας (IQLA) έχει ως αποστολή την ενίσχυση της μελέτης της γλώσσας με την χρήση ποσοτικών μεθόδων. Σε αυτήν συμμετέχουν πάνω από 1500 επιστήμονες από 35 χώρες. Η δράση της είναι πολυσχιδής καθώς υπό την αιγίδα της εκδίδεται το διεθνές περιοδικό Journal of Quantitative Linguistics, διοργανώνεται το διεθνές συνέδριο QUALICO καθώς και μια σειρά από θερινά σχολεία και ημερίδες εργασίας σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και εκδίδεται η σειρά βιβλίων Quantitative Linguistics από τον εκδοτικό οίκο DeGruyter.

Η εκλογή του κ. Μικρού στη θέση του Προέδρου στην εν λόγω Εταιρεία αντανακλά την συμβολή του στην ανάπτυξη του κλάδου της Ποσοτικής Γλωσσολογίας διεθνώς και τιμά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Mobile Εφαρμογή Uniway

Η mobile εφαρμογή Uniway είναι διαθέσιμη για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για κινητά τηλέφωνα Android και Apple (http://uniway.gr <http://uniway.gr/>). Η συγκεκριμένη εφαρμογή παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και μικρο-εφαρμογές:

  •  Φοιτητολόγιο: για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν αναλυτική βαθμολογία, δηλώσεις μαθημάτων, πρόγραμμα σπουδών, διδάσκοντες και στοιχεία επικοινωνίας, ώρες γραφείου κλπ.
  •  Αξιολόγηση Μαθημάτων: εύκολη πρόσβαση στα online ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων.
  •  Κοινωνική Δικτύωση: chat, αποστολή αρχείων, εικόνας, video, ομάδες φίλων, πληροφορίες γεωγραφικής θέσης, ομάδες κοινών ενδιαφερόντων.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών του φοιτητή στο Ε.Κ.Π.Α.

Η εφαρμογή Uniway αναπτύχθηκε από το GUnet (www.gunet.gr <http://www.gunet.gr>) στο πλαίσιο του ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκληση" του ΕΣΠΑ για να καλύψει τις ανάγκες άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης των φοιτητών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. αξιοποιώντας την ευκολία χρήσης των smart phone.

Υπεύθυνη Υπηρεσίας Εθελοντισμούκα Αριάδνη Βελισσαροπούλου 

(τηλ: 210 7275130, e-mail: ariadni[at]di.uoa[dot]gr