Αρχική

Ανακοινώσεις Κοσμητείας
Ηλεκτρονική Γραμματεία
Διαχείριση Λογαριασμού
Διαχείριση Συγγραμμάτων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση", ακαδ. έτους 2019-2020.

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., προκηρύσσει δεκαπέντε (15) θέσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση".

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας από τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 έως την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο επιλογής υποψηφίων, την εξεταστέα ύλη και τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορείτε να βρείτε στη σχετική προκήρυξη.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΚΠΑ)

Η υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία και Κλασική Παράδοση» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ παρατείνεται έως και την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019.

Η γραπτή δοκιμασία, η συνέντευξη καθώς και οι λοιποί όροι της δημοσιευθείσας προκήρυξης (www.ill.uoa.gr) παραμένουν σε ισχύ.

Mobile Εφαρμογή Uniway

Η mobile εφαρμογή Uniway είναι διαθέσιμη για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για κινητά τηλέφωνα Android και Apple (http://uniway.gr <http://uniway.gr/>). Η συγκεκριμένη εφαρμογή παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και μικρο-εφαρμογές:

  •  Φοιτητολόγιο: για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν αναλυτική βαθμολογία, δηλώσεις μαθημάτων, πρόγραμμα σπουδών, διδάσκοντες και στοιχεία επικοινωνίας, ώρες γραφείου κλπ.
  •  Αξιολόγηση Μαθημάτων: εύκολη πρόσβαση στα online ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων.
  •  Κοινωνική Δικτύωση: chat, αποστολή αρχείων, εικόνας, video, ομάδες φίλων, πληροφορίες γεωγραφικής θέσης, ομάδες κοινών ενδιαφερόντων.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών του φοιτητή στο Ε.Κ.Π.Α.

Η εφαρμογή Uniway αναπτύχθηκε από το GUnet (www.gunet.gr <http://www.gunet.gr>) στο πλαίσιο του ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκληση" του ΕΣΠΑ για να καλύψει τις ανάγκες άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης των φοιτητών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. αξιοποιώντας την ευκολία χρήσης των smart phone.

Υπεύθυνη Υπηρεσίας Εθελοντισμούκα Αριάδνη Βελισσαροπούλου 

(τηλ: 210 7275130, e-mail: ariadni[at]di.uoa[dot]gr